موعود در ادیان

موعود در ادیان

امروزه هیچ مذهب و آیینی را نمی‌توان یافت که اعتقاد به ظهور منجی بزرگ جهان و فراهم آوردن شرایط لازم برای ظهور او از جمله آموزه‌های اصلی و پایه‌های عقیدتی آن نباشد
بشر از روزی که در روی زمین ساکن شده است، همیشه آرزو داشته است که یک زندگی اجتماعی سعادتمند داشته باشد و به امید رسیدن چنین روزی تلاش می‌کند. همه انسان‌ها طبق فطرت ذاتی خود، تشنه معنویت، عدالت و آزادی هستند و به دنبال نجات دهنده‌ای می‌گردند تا آنان را از وضع موجود نجات داده و این سه اصل انسانیت را بر ایشان به ارمغان بیاورد.
اعتقاد به ظهور این «نجات‌دهنده» یک اشتیاق و میل درونی است. تمامی ادیان و اقوام جهان، از گذشته‌های دور این خواسته و شوق درونی را بی پاسخ نگذاشته‌اند و به نوعی این عطش را زنده و تازه نگه داشته‌اند. به تعبیر صحیح‌تر، امروزه هیچ مذهب و آیینی را نمی‌توان یافت که اعتقاد به ظهور منجی بزرگ جهان و فراهم آوردن شرایط لازم برای ظهور او از جمله آموزه‌های اصلی و پایه‌های عقیدتی آن نباشد.

زرتشتیان و منجی موعود :

آیین زرتشت، دین گذشته مردم ایران زمین بوده است و هم اکنون نیز جزو ادیان زنده جهان محسوب می‌شود. در این آیین نیز همچون ادیان دیگر نویدهایی درباره‌ی منجی آخرالزّمان داده شده است.
جاماسب شاگرد زرتشت، در کتاب معروف خود «جاماسب نامه » می‌گوید: پیغمبر عرب، آخر پیغمبران باشد … و از فرزندان دختر آن پیغمبر که خورشید جهان و شاه زنان نام دارد، کسی پادشاه شود در دنیا به حکم ایزدان، که جانشین آخر آن پیغمبر باشد در میان دنیا، که مکه باشد و دولت او تا به قیامت متّصل باشد و بعد از پادشاهی او ، دنیا تمام شود… همه جهان را یک دین کند و … پیغمبران خدا و حکیمان و پری‌زادگان و دیوان و مرغان و همه‌ی اصناف جانوران و ابرها و بادها و مردان سفیدرو در خدمت او باشند . باز در بخش دیگری از «جاماسب نامه » آمده: سوشیانس دین را به جهان رواج دهد، فقر و تنگدستی را ریشه کن سازد، ایزدان را از دست اهریمن نجات داده، مردم را هم فکر و هم گفتار و هم کردار گرداند.
اعتقاد به ظهور «سوشیانس» ـ نجات دهنده بزرگ ـ در میان ملت ایران باستان به اندازه‌ای رایج بوده است که حتی در موقع شکست‌ها جنگی و فراز و نشیب‌های زندگی با یادآوری ظهور چنین نجات دهنده‌ی مقتدری، خود را از یأس و ناامیدی نجات می‌دادند.
در جنگ قادسیه پس از درگذشت «رستم فرخزاد» سردار نامی ایران، هنگامی که شکست نیروهای ایران حتمی شد، و یزدگرد با کسان خود آماده‌ی فرار می‌گشت، به هنگام خروج از کاخ پر شکوه خود در مداین، ایوان مجلل خود را خطاب قرار داده، گفت: «هان ای ایوان! درود من بر تو باد، من هم اکنون از تو روی بر می‌تابم تا آنگاه که با یکی از فرزندان خود که هنوز زمان ظهور آن فرا نرسیده است به سوی تو برگردم. »
سلیمان دیلمی می‌گوید:هنگامی که به خدمت حضرت امام جعفر صادق(ع) رسیدم، مقصود یزدگرد را از جمله «یکی از فرزندان خود» پرسیدم، حضرت فرمودند: « او مهدی موعود و قائم آل محمد(ص) است که به فرمان خداوند در آخرالزّمان ظهور می‌کند و ششمین فرزند من و فرزند دختری یزدگرد۱ است و یزدگرد نیز پدر او می‌باشد ».

هندوها و منجی‌ موعود:

در کتاب‌های مذهبی و مقدسی که در میان هندیان به عنوان کتاب‌های آسمانی شناخته می‌شود، اشارات بسیاری به ظهور مبارک پادشاه صالحی در آخرالزّمان شده است.
در کتاب «باسک» از کتاب‌های مقدسه هندیان آمده: دور دنیا تمام می‌شود به پادشاه عادلی در آخرالزمان، که پیشوای ملائکه و پریان و آدمیان باشد و حق و راستی با او باشد و آنچه در دریا و زمین و کوه پنهان باشد، همه را به دست آورد و از آسمان‌ها و زمین و آنچه باشد خبر می‌دهد و از او بزرگتر کسی به دنیا نیاید. در کتاب «شاکمونی» از کتب مقدسه هندیان آمده است:
پادشاهی و دولت دنیا به فرزند سید خلایق دو جهان «کشن»۲ بزرگوار تمام شود، او کسی باشد که به کوه‌های مشرق و مغرب دنیا حکم براند و فرمان کند و بر ابرها سوار شود و فرشتگان، کارکنان او باشند. و جن و انس در خدمت او شوند و … دین خدا یک دین شود و زنده گردد و نام او «ایستاده» و «خداشناس» باشد.
یهودیان و منجی موعود: در کتاب تورات حضرت موسی(ع) و کتاب زبور حضرت داود(ع) که از کتب آسمانی عهد عتیق به شمار می‌رود و هم اکنون در دست اهل کتاب و مورد قبول آنها است، بشارات زیادی به ظهور مصلحی در آخرالزّمان آمده است.
در کتاب «حبقوق نبی» فصل ۲، بندهای ۳ ـ ۵ آمده است:اگر چه تأخیر نماید، برایش منتظر باشد، زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد نمود… بلکه جمیع امت‌ها را نزد خود جمع می‌کند و تمامی قوم‌ها را برای خویشتن فراهم می‌آورد.
مزبور ۳۷، بند ۹ ـ ۱۲ و ۱۷ ـ ۱۸ :شریران منقطع * می‌شوند و اما منتظران خداوند، وارث زمین خواهند شد، بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود و حلیمان وارث زمین خواهند شد… و برای همیشه میراث آنها خواهد بود.

در کتاب «اشعیای نبی» فصل ۱۱، بندهای ۱ ـ ۱۰ آمده است:

و نهالی از تنه‌ی یسی۳ بیرون آمده، شاخه‌ای از ریشه‌هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت… مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین، به راستی حکم خواهد نمود… کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت … گرگ با بره سکونت خواهد نمود و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر با هم، و طفل کوچکی آنها را خواهند راند… در تمامی کوه مقدس من، ضرر و فسادی نخواهد کرد، زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد شد.

مسیحیان و منجی موعود:

در جای‌جای انجیل‌های چهارگانه (انجیل متّی، انجیل لوقا، انجیل مرقس، و انجیل یوحنا) بشارات مختلفی پیرامون منجی موعود و خصوصیاتش آمده است.
انجیل متی، فصل ۲۴، بندهای ۲۷ و ۳۰ و ۳۵ ـ ۳۶ و ۴۵ : همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می‌شود، پسر انسان نیز چنان خواهد بود…، آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه‌زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوّت و جلال عظیم می‌آید…
آسمان و زمین زایل خواهد شد، اما سخن من هرگز زایل نخواهد شد، از آن روز و ساعت هیچکس اطلاع ندارد حتی ملائکه آسمان … لذا شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می‌آید.
انجیل یوحنا، فصل ۱۲، بندهای ۲۷- ۲۹ : و به او قدرت بخشیده است که داوری هم بکند، زیرا پسر انسان است و از این تعجب مکنید، زیرا ساعتی می‌آید که در آن جمیع کسانی که در قبور می‌باشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد، هر که اعمال نیکو کرد برای قیامت حیات و هر که اعمال بد کرد به جهت قیامت داوری.

مسلمانان و منجی موعود:

کتاب آسمانی ما مسلمانان ـ قرآن کریم ـ که آخرین وحی مکتوب به آخرین رسول خدا(ص) است، کامل‌ترین کتاب راهنمای بشریت در همه ابعاد زندگی است. با مقایسه کتب آسمانی ادیان زنده جهان به صراحت در می‌یابیم که قرآن، کتابی است از گذشته و برای حال و آینده. آینده‌ای که خود وعده‌ی میراث‌بری زمین و حکومت آن را به صالحان داده است.
سوره انبیاء آیه ۱۰۵ :و به راستی که ما پس از نوشتن در ذکر (تمام کتاب‌های آسمانی گذشته یا تورات) در زبور نیز نگاشتیم که البته بندگان صالح من زمین را به ارث خواهند برد.
از امام محمد باقر(ع) و امام جعفر صادق(ع) روایت شده است که فرمودند:«بندگان صالح مذکور در این آیه که زمین را به ارث می‌برند، قائم (عج) و اصحاب او هستند».
سوره نور آیه ۵۵ : خداوند به کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند وعده فرموده (داده است) که آنان را در زمین خلافت دهد، چنانچه امم پیامبران گذشته را جانشین پیشینیان خود ساخت و دین پسندیده آنان را بر همه جا مسلط و نافذ گرداند.
امام سجاد(ع) این آیه را تلاوت نموده و فرمود: «آنها به خدا سوگند شیعیان ما اهل بیت هستند. (خداوند) این کار را به دست مردی از ما انجام خواهد داد، و اوست مهدی(عج) امت و هم اوست که رسول خدا(ص) درباره‌اش فرمود: « چنانچه جز یک روز از دنیا باقی نماند خداوند آن روز را آنقدر طولانی خواهد ساخت تا مردی از عترت من که نامش، نام من است بیاید و زمین را پر از عدل و قسط کند همچنان که از ظلم و جور پر شده باشد. »
سوره قصص آیه ۵ : و ما اراده کردیم بر آنانکه در زمین مستضعف شدند، منت گذاریم و آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم.
امیرالمؤمنین(ع) در ذیل این آیه فرموده‌اند:« ایشان، آل محمد(ع) هستند. خداوند مهدی آل محمد(عج) را برمی‌انگیزاند تا توسط او مؤمنان را عزیز و دشمنان را ذلیل و زبون گرداند. »
نویدهای کتب آسمانی، همه و همه نشان می‌دهند که سرانجام آینده‌ای درخشان در پیش است. فساد و بی عدالتی ریشه‌کن می‌گردد و در سرتاسر جهان پرچم توحید و یکتاپرستی به اهتزاز در می‌آید و دنیا پر از عدل و داد خواهد شد. جهان روزی را در پیش دارد که در آن روز، تمام کشورهای کوچک و بزرگ، به یک کشور تبدیل می‌شوند و مرزهای جغرافیایی کشورها برداشته می‌شود و حکومت واحد جهانی تشکیل می‌گردد و بر تمام جهان یک دین، یک قانون اساسی و یک رهبر حکومت می‌کند. همه این وقایع با دستان با کفایت صالح‌ترین فرد بشر به وقوع خواهد پیوست و او جهان را از تاریکی، فقر، جهل و ظلم رهایی می‌بخشد و حکومت واحد جهانی را بر اساس معنویت، عدالت و آزادی استوار می‌سازد.
برگرفته ازکتاب«بشارت به منجی موعود» ، انتشارات مؤسسه فرهنگی موعود

پی‌نوشت‌ها:

۱٫ علامه محمدباقر مجلسی در بحارالانوار ج ۴۶ صفحه ۱۲ آورده است: مادر بزرگوار امام سجاد(ع) ـ حضرت شهربانو ـ دختر یزدگرد، آخرین پادشاه ساسانیان می‌باشد.
۲٫ «کشن»: نام پیامبر(ص) در لغت هندی است.
۳٫ بنا به نوشته کتاب «قاموس مقدس» صفحه ۹۵۱، «یسی» به معنی «قوی» از نام‌های پدر حضرت داود(ع) است.
شریران منقطع می شوند* : ظالمان و ستمگران نابود می شوند .

مطلب قبلیآیا درباره امام مهدى(علیه السلام) اعتقاداتى وجود دارد که شیعه و عامه (اهل سنت) در آن ها اتفاق نظر داشته باشند؟
مطلب بعدینظر عامه (اهل سنت) درباره ولادت امام مهدى(علیه السلام) چیست؟

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید