موعود در آیین مسیحیّت

موعود در آیین مسیحیّت

پیامبر دین مسیحیت حضرت عیسی (علیه السلام) با تولدی معجزه‌آسا پا به جهان گذارد.۱ با آن که مسیحیت مثل سایر ادیان زنده‌ی جهان از آسیا نشأت گرفت، اما از جهت گسترش تاریخی و دایره‌ی نفوذ، این دین به طور عمده، در مغرب زمین شیوع یافت.
کتاب مقدّس مسیحیان دو بخش دارد: عهد جدید و عهد عتیق. علت این نامگذاری آن است که مسیحیان معتقدند خدا با انسان دو پیمان بسته است: یکی پیمان کهن، به وسیله‌ی پیامبران پیش از عیسی مسیح، و دیگری پیمان نو، توسط خدای متجلی یعنی عیسی مسیح.
مجموع کتاب‌های عهد عتیق و عهد جدید ۶۶ کتاب است، که ۳۹ کتاب آن، همان عهد عتیق و ۲۷ کتاب از آن عهد جدید می‌باشد.

عهد جدید از نظر موضوع به چهار بخش تقسیم می‌شود:

۱- اناجیل؛
۲- اعمال رسولان، نوشته‌ی لوقا؛
۳- نامه‌های رسولان که مشتمل بر ۲۱ نامه است؛
۴- مکاشفه‌ی یوحنّای رسول.
کلمه‌ی «انجیل» در زبان یونانی به معنای مژده است: مژده به فرا رسیدن ملکوت آسمان یا پیمان تازه. گروه زیادی از یاران و پیروان حضرت عیسی (علیه السلام) به نوشتن سیره‌ی آن حضرت اقدام کردند و نوشته‌هایی به وجود آوردند که بعداً انجیل خوانده شد و اندک اندک چهار انجیل از آن‌ها رسمیت یافت. انجیل‌های کنونی که به نام نویسنده‌های آن‌ها معروفند، عبارتند از:
۱- انجیل متّی (سیره‌ و مواعظ مسیح با اشاره به پیش‌گویی‌های عهد عتیق)؛
۲- انجیل مُرقس (قدیم‌ترین و کوتاه‌ترین کتاب سیره و مواعظ مسیح)؛
۳- انجیل لوقا (سیره و مواعظ مسیح با تکیه بر جزئیات)؛
۴- انجیل یوحنّا (متأخرترین کتاب سیره و مواعظ مسیح با تأکید بر مافوق بشر بودن او).
بنابر اعتقاد مسیحیان، آخرین نجات‌دهنده و تسلی دهنده همان عیسی مسیح است که بار دیگر زنده خواهد شد و جهان سراسر فساد و تباهی را نجات خواهد داد:
«لیکن شنیده و دانسته‌ایم که این مرد به راستی مسیح است و خلاص کننده‌ی عالم.»۲
و در رساله‌ی چهاردهم از نامه‌های رسولان که به عبرانیان (یهودیان) بوده است چنین آمده:
«همچنین مسیح نیز چون یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را رفع نماید، بار دیگر بدون گناه برای کسانی که منتظر او می‌باشند، ظاهر خواهد شد به جهت نجات.»۳
ذکر این نکته در این‌جا لازم است که در عهد جدید وعده‌ی آمدن شخصی به جز عیسی مسیح نیز داده شده است. وی تسلی‌دهنده‌ی دیگری است که مسیح از خدا (پدر) برای امتش درخواست می‌کند و خدا او را اعطا می‌کند تا همیشه با ایشان باشد. جهان او را نمی‌بیند و نمی‌شناسد، ولی آنان که به مسیح ایمان دارند، وی را باز می‌شناسند:
«و من از پدر سؤال می‌کنم و تسلی‌دهنده‌ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما باشد؛ یعنی روح راستی که جهان نمی‌تواند او را قبول کند. زیرا که او را نمی‌بیند و نمی‌شناسد؛ اما شما او را می‌شناسید، زیرا که با شما می‌ماند و در میان شما خواهد بود.»۴
بیشتر نویدهای انجیل به تعبیر «پسر انسان» است، این تعبیر طبق نوشته‌ی مستر هاکس آمریکایی بیش از ۸۰ بار در انجیل و ملحقات آن تکرار شده که فقط ۳۰ مورد آن با حضرت عیسی (علیه السلام) قابل تطبیق است و ۵۰ مورد دیگر از نجات‌دهنده‌ای سخن می‌گوید که در آخر الزمان ظهور خواهد کرد، حضرت عیسی (علیه السلام) نیز با او خواهد آمد و او را جلال خواهد داد و از ساعت و روز ظهور او جز خدا کسی اطلاع ندارد.۵
در بشارات انجیل برای زمان ظهور حضرت مسیح (علیه السلام) تاریخ مشخصی نمی‌یابیم، و از این جهت شباهت دقیقی با اعتقاد مسلمانان درباره‌ی زمان ظهور وجود دارد:
«اما از آن روز و آن ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم، پس برحذر باشید و بیدار شده دعا کنید زیرا نمی‌دانید که آن وقت کی می‌شود.»۶
و در جایی دیگر آمده است که:
«کمرهای خود را بسته، چراغ‌های خود را افروخته بدارید و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می‌کشند، تا هر وقت آید و در را بکوبد بی‌درنگ برای او باز کنند. خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید، ایشان را بیدار یابد … پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی که گمان نمی‌برید پسر انسان می‌آید.»۷

پی نوشت ها:

۱ . مریم (۱۹)، ۱۶ – ۳۴ .
۲ . انجیل یوحنّا، فصل ۸، ص ۲۵۳، به نقل از عزیز اله حیدری، مهدی (علیه السلام) تجسم امید و نجات، ص ۶۷ .
۳ . رساله به عبرانیان، فصل ۹، آیه‌ی ۲۸، به نقل از فصل‌نامه‌ی انتظار، ش ۱۵، ص ۱۵۵ .
۴ . انجیل یوحنّا، فصل ۱۴، آیه‌ی ۱۷، به نقل از فصل‌نامه‌ی انتظار، ش ۱۵، ص ۱۵۵ .
۵ . قاموس کتاب مقدس، ص ۲۱۹، به نقل از محمّد خادمی شیرازی، یاد مهدی (علیه السلام)، ص ۵۲ .
۶ . انجیل مرقس، فصل ۱۳، آیه‌های ۲۶-۳۳، به نقل از محمّ خادمی شیرازی، یاد مهدی (علیه السلام)، ص ۴۸ .
۷ . انجیل لوقا، فصل ۱۲، آیه‌های ۳۵ و ۳۶، به نقل از علی اکبر مهدی‌پور، او خواهد آمد، ص ۱۲۵ .

منبع: تنهاراه

پیامبر دین مسیحیت حضرت عیسی (علیه السلام) با تولدی معجزه‌آسا پا به جهان گذارد.۱ با آن که مسیحیت مثل سایر ادیان زنده‌ی جهان از آسیا نشأت گرفت، اما از جهت گسترش تاریخی و دایره‌ی نفوذ، این دین به طور عمده، در مغرب زمین شیوع یافت.
کتاب مقدّس مسیحیان دو بخش دارد: عهد جدید و عهد عتیق. علت این نامگذاری آن است که مسیحیان معتقدند خدا با انسان دو پیمان بسته است: یکی پیمان کهن، به وسیله‌ی پیامبران پیش از عیسی مسیح، و دیگری پیمان نو، توسط خدای متجلی یعنی عیسی مسیح.
مجموع کتاب‌های عهد عتیق و عهد جدید ۶۶ کتاب است، که ۳۹ کتاب آن، همان عهد عتیق و ۲۷ کتاب از آن عهد جدید می‌باشد.

عهد جدید از نظر موضوع به چهار بخش تقسیم می‌شود:

۱- اناجیل؛
۲- اعمال رسولان، نوشته‌ی لوقا؛
۳- نامه‌های رسولان که مشتمل بر ۲۱ نامه است؛
۴- مکاشفه‌ی یوحنّای رسول.
کلمه‌ی «انجیل» در زبان یونانی به معنای مژده است: مژده به فرا رسیدن ملکوت آسمان یا پیمان تازه. گروه زیادی از یاران و پیروان حضرت عیسی (علیه السلام) به نوشتن سیره‌ی آن حضرت اقدام کردند و نوشته‌هایی به وجود آوردند که بعداً انجیل خوانده شد و اندک اندک چهار انجیل از آن‌ها رسمیت یافت. انجیل‌های کنونی که به نام نویسنده‌های آن‌ها معروفند، عبارتند از:
۱- انجیل متّی (سیره‌ و مواعظ مسیح با اشاره به پیش‌گویی‌های عهد عتیق)؛
۲- انجیل مُرقس (قدیم‌ترین و کوتاه‌ترین کتاب سیره و مواعظ مسیح)؛
۳- انجیل لوقا (سیره و مواعظ مسیح با تکیه بر جزئیات)؛
۴- انجیل یوحنّا (متأخرترین کتاب سیره و مواعظ مسیح با تأکید بر مافوق بشر بودن او).
بنابر اعتقاد مسیحیان، آخرین نجات‌دهنده و تسلی دهنده همان عیسی مسیح است که بار دیگر زنده خواهد شد و جهان سراسر فساد و تباهی را نجات خواهد داد:
«لیکن شنیده و دانسته‌ایم که این مرد به راستی مسیح است و خلاص کننده‌ی عالم.»۲
و در رساله‌ی چهاردهم از نامه‌های رسولان که به عبرانیان (یهودیان) بوده است چنین آمده:
«همچنین مسیح نیز چون یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را رفع نماید، بار دیگر بدون گناه برای کسانی که منتظر او می‌باشند، ظاهر خواهد شد به جهت نجات.»۳
ذکر این نکته در این‌جا لازم است که در عهد جدید وعده‌ی آمدن شخصی به جز عیسی مسیح نیز داده شده است. وی تسلی‌دهنده‌ی دیگری است که مسیح از خدا (پدر) برای امتش درخواست می‌کند و خدا او را اعطا می‌کند تا همیشه با ایشان باشد. جهان او را نمی‌بیند و نمی‌شناسد، ولی آنان که به مسیح ایمان دارند، وی را باز می‌شناسند:
«و من از پدر سؤال می‌کنم و تسلی‌دهنده‌ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما باشد؛ یعنی روح راستی که جهان نمی‌تواند او را قبول کند. زیرا که او را نمی‌بیند و نمی‌شناسد؛ اما شما او را می‌شناسید، زیرا که با شما می‌ماند و در میان شما خواهد بود.»۴
بیشتر نویدهای انجیل به تعبیر «پسر انسان» است، این تعبیر طبق نوشته‌ی مستر هاکس آمریکایی بیش از ۸۰ بار در انجیل و ملحقات آن تکرار شده که فقط ۳۰ مورد آن با حضرت عیسی (علیه السلام) قابل تطبیق است و ۵۰ مورد دیگر از نجات‌دهنده‌ای سخن می‌گوید که در آخر الزمان ظهور خواهد کرد، حضرت عیسی (علیه السلام) نیز با او خواهد آمد و او را جلال خواهد داد و از ساعت و روز ظهور او جز خدا کسی اطلاع ندارد.۵
در بشارات انجیل برای زمان ظهور حضرت مسیح (علیه السلام) تاریخ مشخصی نمی‌یابیم، و از این جهت شباهت دقیقی با اعتقاد مسلمانان درباره‌ی زمان ظهور وجود دارد:
«اما از آن روز و آن ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم، پس برحذر باشید و بیدار شده دعا کنید زیرا نمی‌دانید که آن وقت کی می‌شود.»۶
و در جایی دیگر آمده است که:
«کمرهای خود را بسته، چراغ‌های خود را افروخته بدارید و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می‌کشند، تا هر وقت آید و در را بکوبد بی‌درنگ برای او باز کنند. خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید، ایشان را بیدار یابد … پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی که گمان نمی‌برید پسر انسان می‌آید.»۷

پی نوشت ها:

۱ . مریم (۱۹)، ۱۶ – ۳۴ .
۲ . انجیل یوحنّا، فصل ۸، ص ۲۵۳، به نقل از عزیز اله حیدری، مهدی (علیه السلام) تجسم امید و نجات، ص ۶۷ .
۳ . رساله به عبرانیان، فصل ۹، آیه‌ی ۲۸، به نقل از فصل‌نامه‌ی انتظار، ش ۱۵، ص ۱۵۵ .
۴ . انجیل یوحنّا، فصل ۱۴، آیه‌ی ۱۷، به نقل از فصل‌نامه‌ی انتظار، ش ۱۵، ص ۱۵۵ .
۵ . قاموس کتاب مقدس، ص ۲۱۹، به نقل از محمّد خادمی شیرازی، یاد مهدی (علیه السلام)، ص ۵۲ .
۶ . انجیل مرقس، فصل ۱۳، آیه‌های ۲۶-۳۳، به نقل از محمّ خادمی شیرازی، یاد مهدی (علیه السلام)، ص ۴۸ .
۷ . انجیل لوقا، فصل ۱۲، آیه‌های ۳۵ و ۳۶، به نقل از علی اکبر مهدی‌پور، او خواهد آمد، ص ۱۲۵ .

منبع: تنهاراه

مطلب قبلیموعود در آیین زرتشت
مطلب بعدیامام زمان در احادیث اهل سنّت

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید