مسجد مقدس جمکران از دیدگاه بزرگان

مسجد مقدس جمکران از دیدگاه بزرگان

چندی پیش به همراه تعدادی ازدوستان و همکاران واحدهای?مختلف معاونت فرهنگی مسجدمقدس جمکران، با هدف استفاده ازرهنمودهای روشنگرانه حضرت?آیه?الله صافی گلپایگانی،مدظله?العالی، به خدمت معظم?له?رسیدیم با وجود آنکه در یک ساعت?نابهنگام به منزل حضرتشان مراجعه?کرده بودیم با روی گشاده و صفا وصمیمیت?خاصی در اتاق کوچکشان?پذیرایمان شدند و وقتی یکی ازدوستان گفتند این جمع ازخدمتگزاران مسجد مقدس جمکران?هستند; بیش از پیش به تشویقمان?پرداختند و آن گاه که در زمینه?برنامه?های تحقیقاتی و پژوهشی وارشادی و تبلیغی از طریق ارائه?گزارشی و طرح سؤالاتی خواستاررهنمودهایی شدیم در هر موردی به?اندازه?ای که وقت اقتضا می?کردمطالب راهگشا و سازنده?ای را بیان?فرمودند. از جمله مسائلی که در آن?جلسه مطرح شد بیان میزان اعتبارحکایت?بنای مسجد مقدس جمکران?بود و اینکه می?بینیم گاهی به?بهانه?های مختلف افرادی با وجوداقبال بسیار زیاد عاشقان ولایت وامامت در طول تاریخ به این میعادگاه?عاشقان مخلص حضرت امام زمان ،عجل?الله?تعالی?فرجه، سعی می?کنند ازطریق بی?اساس و ساختگی خواندن?جریان دستور بنای مسجد جمکران?توسط حضرت ولی عصر ،عجل?الله?تعالی?فرجه، علاقه?مندان به?این مکان شریف را دلسرد نمایند; لذااز حضور مبارک آیه?الله صافی?گلپایگانی، مدظله?العالی، درخواست?شد که در این مورد نظر خودشان رابیان کنند. ایشان در این باره به نحواختصار فرمودند:
بعضی از افراد دیرباورند; لذا دراغلب مسائل شبهه و وسوسه می?کنندوگرنه مساله بنای مسجد مقدس?جمکران مثل سایر مسائل تاریخی?بلکه قویتر از خیلی از مسائل تاریخی?که داریم به ما نقل شده است. مگر درکتابهای تاریخی برای همه مسائل وحوادث تاریخی سند ذکر کرده?اند؟آنچه که هست اینکه در تاریخ قم ازکتاب «مونس الحزین?» حکایت دستوربنای مسجد جمکران نقل شده است?شواهد و قرائن و قواعد زیادی هم آن?را تایید می?کنند که از جمله آنهاکرامات بسیار زیادی است که در این?مکان شریف در طول تاریخ واقع شده?است. بعلاوه علمای بسیار بزرگی?نظیر میرزای قمی و… به این مساله?بیشتر احاطه داشته?اند در این مطلب?شک هم نکرده?اند و از ابتدای امر روال?این بوده است که به این نقلها اعتمادمی?شود; به عنوان مثال حالا اگر کسی?بگوید اینکه می?گویند قبر زکریا بن?آدم یا قبر علی بن بابویه در قم است?این را من قبول نمی?کنم. مگر چه دلیلی?دارید که این احتمال نبود را رد کنید؟در اینگونه از موارد که شهرت تاریخی?مستمر داریم که فلان قبر متعلق به?فرضا ابن بابویه است; نمی?شودبدون دلیل گفت: نخیر این قبر تعلق به?او ندارد; چرا که در مقابل این همه?شواهد و قرائن تاریخی که هست اگرکسی منکر بود، او باید دلیل بر انکارخود بیاورد.
بعلاوه در مورد مسجد مقدس?جمکران من خودم حضور داشتم که?کسی از حضرت آیه?الله بروجردی،رضوان?الله تعالی?علیه، پرسید که?نماز مسجد جمکران را به قصد ورودبخوانیم یا نه؟
(قابل تذکر است که حضرت آیه?ا…بروجردی در این گونه از مطالب?بسیار دقیق بودند در احکام هم اگر یک?دلیل محکمی در بین نبود حکم?نمی?کردند)
در این مورد وقتی آن شخص این?سؤال را مطرح کرد ایشان تامل کردندو سپس با قاطعیت تمام فرمودند: «به?قصد ورود بخوانید.» بدیهی است که?اگر حضرت ایشان با آن توجه و دقت واحتیاطی که داشتند، آن حکایت راقبول نداشتند و یا خودشان به یک?طریق دیگری که صدر در صد مورداعتمادشان بود به این موضوع?نرسیده بودند آن حرف را نمی?زدندمعلوم می?شود که آن مرحوم کاملا به?مساله دستور بنای مسجد مقدس?جمکران توسط امام زمان ،عجل?الله?تعالی?فرجه، اطمینان داشتندکه فرمودند به قصد ورود بخوانید.

مجله موعود شماره ۱۷

مطلب قبلیمسجد جمکران، کانون هدایت
مطلب بعدیتأسیس مسجد مقدس جمکران به فرمان حضرت بقیّه اللَّه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید